147 fra Danmark vil gerne være astronauter hos ESA

Antallet af kvindelige ansøgere i Danmark ligger denne gang væsentligt over niveauet i 2008, da ESA sidste gang indkaldte ansøgere til astronautkorpset.

Da ansøgningsfristen udløb fredag d. 18. juni 2021 havde i alt 147 danskere udfyldt ansøgningsskemaet og indsendt en lægeerklæring til ESA.

Antallet af ansøgere fra Danmark ligger også dermed væsentligt højere end niveauet under ESA’s sidste indkaldelse i 2008, hvor kun 39 fra Danmark, (herunder Andreas Mogensen) indsendte en ansøgning til ESA.

En stor del af forklaringen er, at væsentligt flere danske kvinder denne gang har besluttet at søge om at blive den næste ESA-astronaut. Helt præcist 7,2 gange flere.

Med 36 kvindelige ansøgere (ca. 25 procent af ansøgerne) ligger antallet af kvindelige ansøgere således betydeligt over niveauet i 2008, hvor kun 5 danske kvinder (ca. 12 procent) søgte stillingen i ESA.

Ansøgere fra Danmark i 2008 og 2021

 20082021
Total39147
Mænd34111
Kvinder536

En af de mandlige ansøgere fra Danmark har desuden ansøgt om at blive den første parastronaut hos ESA. ESA’s kampagne har haft et særligt fokus på diversitet i Europa, og for første gang i rumfartshistorien har ESA besluttet at undersøge mulighederne for at sende en europæisk astronaut med handicap i rummet.

Uddannelses- og Forskningsministeren Ane Halsboe Jørgensen har samme med det danske offentlige-private partnerskab Space Exploration Danmark – og med støtte fra Thomas D. Thrige fonden – aktivt understøttet ESA’s online-kampagne i Danmark.

Det er sket med et særligt fokus på at motivere flere unge og ikke mindst flere piger til at tage en STEM-uddannelse, som er en forudsætning for ikke kun at blive astronaut, men også for at gøre en forskel for klimaet, udvikle vacciner under pandemier og løse andre store samfundsudfordringer. Kvinder udgør i dag kun 1/3 af de studerende på STEM-uddannelserne i Danmark. (STEM – Science Technology Engineering Mathematics)

Partnerskabet og ministeren har bl.a. sammen med Maria Jarjis lavet videoer på Youtube og sammen med Videnskab.dk sat særligt fokus på astronauter i artikler. Alle landets gymnasier har desuden fra Dansk selskab for Rumfartsforskning modtaget tidsskriftet Dansk Rumfart med særartikler om astronauter. Aarhus universitet har oprettet BlivAstronaut.dk – en ny hjemmeside for alle unge, der gerne vil være astronauter eller have job i rumbranchen.

ESA vil nu screene alle ansøgninger og starte en lang udvælgelsesproces, som vil tage halvandet år.

ESA planlægger i alt at ansætte fire nye astronauter til det aktive astronautkorps, 20 såkaldte projektastronauter til en ny astronautreserve og en para-astronaut.

ESA forventes allerede om 6 år at indkalde nye astronauter.

Læs ESAs nyhed og få alle tallene for ansøgerne i Europa her.

Læs mere om partnerskabets aktiviteter på hjemmesiden www.BlivAstronaut.dk

Send a Message