Rumår 2022 ENG AFTER HOURS

Der er rumtema på Aalborg Universitet i foråret

Studieliv i Aalborg.

Studenterambassadører på det Ingeniør – og Naturvidenskabelige Fakultet planlægger en række aktiviteter på “ENG AFTER HOURS” en gang i foråret 2022. ESA Astronaut Andreas Mogensen er inviteret til at give et oplæg om hans personlige erfaringer, om rumåret 2022 og hvilke problemstillinger der er indenfor området.

Der inviteres yderligere virksomheder som GomSpace, Terma og Danish Aerospace Company til at komme og fortælle om deres virksomheder, hvad de arbejder med og hvordan. I tillæg er der naturligvis også oplæg fra nogle af vores egne forskere fra AAU som arbejder med rumfart/satellit miljøet. 

Arrangementet skal også være med til at sparke et tema om rumfart i gang i LeadENG gennem en workshop hvor vi gerne vil have de studerende der deltager til at reflektere i tværfaglige grupper over hvordan deres fagligheder kan spille ind på nogle af de problemstillinger Andreas evt. rejser i sin præsentation.

Efter workshoppen stiller virksomhederne små stande op som de studerende kan gå rundt og besøge for at få nærmere indsigt i virksomhedernes arbejde.

Det hele afsluttes med fællesspisning.

Med arrangementet vil vi gerne vise vores studerende at rumteknologien påvirker mange af de ting vi anvender i hverdagen og at deres fagligheder som de opbygger gennem deres studier på det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet på AAU spiller ind på det her området på forskellig vis og hvem ved måske en dag kan nogle af dem få muligheden for at få drømmen om at komme til månen og tilbage opfyldt.

Vi er klar med en dato så snart den foreligger.

Kontakt: Mette Møller Jeppesen
Strategisk Rådgiver  |  Dekansekretariatet
Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 
Tlf.: (+45) 4116 0252  | Email: mmje@adm.aau.dk | 

Send a Message